SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
W JANKOWICACH RYBNICKICH

GALERIA ZDJĘĆ

Kościół parafialny p. w. Bożego Ciała zbudowany w roku ok. 1670 na planie krzyża greckiego. Fundatorem kościoła był hrabia Ferdynand Oppersdorf, który założył także Bractwo Najświętszego Sakramentu. Samodzielną parafią Jankowice stają się w 1897 roku a pierwszym jej proboszczem zostaje ks. Teodor Schliwa. W roku 1997 dobudowano dzwonnicę składająca się z trzech dzwonów, największy MB. Częstochowskiej, ufundowany przez miejscowe rodziny, św. Barbary zakupiony ze składek górników i św. Floriana, dar miejscowych strażaków. Uroczyste poświęcenie dzwonów odbyło się 17 XII 1997 r.

[Rozmiar: 172646 bajtów] [Rozmiar: 184447 bajtów] [Rozmiar: 190878 bajtów] [Rozmiar: 161979 bajtów] [Rozmiar: 141664 bajtów] [Rozmiar: 128749 bajtów] [Rozmiar: 165530 bajtów] [Rozmiar: 210936 bajtów] [Rozmiar: 197758 bajtów] [Rozmiar: 167602 bajtów] [Rozmiar: 167814 bajtów] [Rozmiar: 147316 bajtów] [Rozmiar: 163919 bajtów] [Rozmiar: 159017 bajtów] [Rozmiar: 197825 bajtów] [Rozmiar: 173554 bajtów] [Rozmiar: 118629 bajtów] [Rozmiar: 127249 bajtów] [Rozmiar: 140056 bajtów] [Rozmiar: 109313 bajtów] [Rozmiar: 101120 bajtów] [Rozmiar: 97025 bajtów] [Rozmiar: 111185 bajtów] [Rozmiar: 144654 bajtów] [Rozmiar: 142550 bajtów]

JANKOWICKA STUDZIENKA

Studzienka - nazwa pochodzi od cudownego źródełka, które według legendy wytrysnęło w miejscu męczeńskiej śmierci ks. Walentego. Na pamiątkę tego wydarzenia 15-tego sierpnia w święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, rozgrywany jest tutaj bieg ks. Walentego. Jankowicka Studzienka jest miejscem wielu uroczystości religijnych. Tradycyjnie, każdego roku w drugą niedzielę maja, odbywa się tutaj Pielgrzymka Ziemi Rybnicko-Wodzisławskiej. Miejsce to szczególnie upodobała sobie Matka Boża zwana tutaj Jankowicką Panienką, której okazała figura zdobi tutejszą grotę. To razem z Nią rzesze pielgrzymów zebranych na Nabożeństwie Fatimskim każdego 13-tego dnia miesiąca od maja do października o godz. 20.00 ze świecami w dłoniach adorują Jej Syna obecnego w Najświętszym Sakramencie.

[Rozmiar: 139729 bajtów] [Rozmiar: 132668 bajtów] [Rozmiar: 156369 bajtów] [Rozmiar: 129357 bajtów] [Rozmiar: 132135 bajtów] [Rozmiar: 166772 bajtów] [Rozmiar: 99849 bajtów] [Rozmiar: 136597 bajtów] [Rozmiar: 119688 bajtów] [Rozmiar: 135054 bajtów] [Rozmiar: 141788 bajtów] [Rozmiar: 153605 bajtów] [Rozmiar: 149841 bajtów] [Rozmiar: 124422 bajtów] [Rozmiar: 124937 bajtów] [Rozmiar: 130735 bajtów] [Rozmiar: 125891 bajtów] [Rozmiar: 124439 bajtów] [Rozmiar: 120510 bajtów] [Rozmiar: 85559 bajtów] [Rozmiar: 66134 bajtów] [Rozmiar: 112653 bajtów] [Rozmiar: 84954 bajtów] [Rozmiar: 100656 bajtów] [Rozmiar: 122967 bajtów] [Rozmiar: 76109 bajtów] [Rozmiar: 119848 bajtów]

Fot. Piotr Ściborski

Historia Studzienki jest ściśle związana z dziejami jankowickiej świątyni oraz z podaniem ludowym o księdzu Walentym, który w 1433 roku zginął z rąk husytów, spiesząc do chorej kobiety. Przed śmiercią skrył w dziupli dębu bursę z Przenajświętszym Sakramentem. Odnaleziono ją po latach, co dało początek wielkiemu kultowi Bożego Ciała, który promieniował odtąd z Jankowic na ziemię rybnicką i Górny Śląsk. Znalazło to także odbicie w budowie kaplicy, a później kościoła pod takim właśnie wezwaniem (ok.1670) oraz ustanowieniu Bractwa Najświętszego Sakramentu (1675). Inicjatorem tych działań był ówczesny właściciel tzw. państwa rybnickiego hrabia Ferdynand Leopold Oppersdorff. Ciekawostką może być fakt, że pień wspomnianego dębu można oglądać do dzisiaj pod ołtarzem głównym kościoła oraz to, że istnienie bractwa potwierdzone zostało specjalną bullą papieża Klemensa X. Po śmierci męczennika, która nastąpiła w pobliskiej leśnej dolinie, starano się odszukać jego ciało i przenieść je na cmentarz do Rybnika, ale ku zdziwieniu kapłanów i wiernych w miejscu wcześniejszego pochówku nie odnaleziono zwłok, a wypłynęło tam źródło wody słynącej od tego czasu licznymi cudami uzdrawiania w chorobach. Przy źródle ustawiono krzyż a nieco zapomniana Studzienka żyła swoim cichym i spokojnym życiem. Dopiero kolejny cud spowodował rozwój tego miejsca. Otóż w roku 1895 proboszcz parafii Matki Bolesnej w Rybniku, do której należały wtedy Jankowice, ksiądz Edward Bolik ciężko zaniemógł. Na łożu śmierci złożył przyrzeczenie, że jeśli wyzdrowieje, wybuduje w Studzience kaplicę ku czci Matki Boskiej. Wkrótce choroba ustąpiła, a proboszcz wypełnił swoją obietnicę. Kaplica składała się z trzech części. W środkowej umieszczono figurę Matki Boskiej z Lourdes, w bocznych figurę Matki Boskiej Zaśniętej i księdza Walentego. Przed kaplicą tryskało źródło świętej wody. W 1897 roku Jankowice zostały samodzielną parafią. W latach 1932 - 1935, gdy proboszczem był ksiądz Józef Miczka, Studzienka przeżywała dalszy swój rozwój.

Norbert Niestolik

[Rozmiar: 159722 bajtów]

Studzienka - Maj 1929 rok

[Rozmiar: 159722 bajtów]

Studzienka 1932 rok

[Rozmiar: 110271 bajtów]

Poświęcenia Studzienki 10 czerwca 1935 roku dokonał ks. bp sufragan Teofil Bromboszcz

[Rozmiar: 103359 bajtów]

Studzienka - Msza święta 1935 rok

[Rozmiar: 101481 bajtów]

Studzienka - Kleryk Antoni Kuśka z rodziną 1935 rok

[Rozmiar: 95183 bajtów]

Studzienka - Ks. Józef Miczka

[Rozmiar: 68342 bajtów]

Pustelnik Izydor Mirek

[Rozmiar: 98723 bajtów]

Kościół pw. Bożego Ciała 1938 rok

[Rozmiar: 128971 bajtów]

Kościół pw. Bożego Ciała 1938 rok

[Rozmiar: 114233 bajtów]

Probostwo 1938 rok

[Rozmiar: 149442 bajtów]

Cmentarz w Jankowicach 1938 rok

[Rozmiar: 150292 bajtów]

Studzienka 1948 rok

[Rozmiar: 129357 bajtów]

Studzienka 1948 rok

[Rozmiar: 99042 bajtów]

Chór Seraf z Jankowic 1935 rok

[Rozmiar: 155641 bajtów] [Rozmiar: 158644 bajtów] [Rozmiar: 135351 bajtów] [Rozmiar: 195677 bajtów] [Rozmiar: 176562 bajtów] [Rozmiar: 189398 bajtów] [Rozmiar: 156176 bajtów] [Rozmiar: 176670 bajtów] [Rozmiar: 134775 bajtów] [Rozmiar: 117875 bajtów]

Fot. Archiwum Parafii

POWRÓT