ŚLĄSKIE GROBY LUDZI KOŚCIOŁA

NORBERT NIESTOLIK

KSIĄDZ ROMAN KEMPNY

DAWANIE TYLKO DAWANIE

Spośród setek wsi, miast i miasteczek, możemy wyróżnić te, w których panuje niebywały duch miejsca "genius loci". To trudno dostrzegalne oraz bardzo ulotne, wręcz mistyczne, zjawisko powoduje, że w tych miejscowościach rodzą się ludzie niezwykli. Często dzieli ich przestrzeń dziesiątek lub setek lat, lecz jednocześnie łączy dorobek życia, przekonania, chęć dawania innym swej najlepszej cząstki. Bez wątpienia taką właśnie wsią są Pielgrzymowice. W roku 1825 urodził się tam Karol Miarka, człowiek "instytucja", jeden z grona Ślązaków stawianych w pierwszym rzędzie najwybitniejszych synów tej ziemi.

Był nauczycielem, działaczem narodowym, autorem licznych publikacji i artykułów prasowych. Pisał i wydawał książki dla ludu. Najbardziej znane z nich to: "Husyci na Górnym Śląsku", "Petronela pustelnica z Góry Świętej Anny", "Szwedzi w Lędzinach"" i "Klemensowa Górka". Zmarł w roku 1882 w Cieszynie i tam został pochowany.

Imieniem Karola Miarki zostały nazwane liczne śląskie: place, ulice, instytucje i szkoły, w tym również w jego rodzinnych Pielgrzymowicach. Należąca do niego drukarnia w Mikołowie nosi do dzisiaj imię sławnego Ślązaka i jest obecnie jednym z najnowocześniejszych zakładów tej branży w kraju. W Pielgrzymowicach urodził się także 31 grudnia 1954 roku i związany był z rodzinną miejscowością aż do śmierci ksiądz Roman Kempny. Niestety odszedł w sile wieku, zdecydowanie za wcześnie, 2 marca 2002 roku. Pochowano go, cztery dni później, w rodzinnej wsi, na cmentarzu przy miejscowym kościele świętej Katarzyny.

Na pogrzebie odczytano list Ojca Świętego Jana Pawła II adresowany na ręce arcybiskupa Damiana Zimonia, w którym czytamy: "Przez Chrystusa Wiecznego i Najwyższego Kapłana, Ojciec Święty składa dziękczynienie Bogu za wszelkie łaski, jakie w mocy Ducha Świętego spłynęły na Kościół przez posługę księdza Romana". Obecny na pogrzebie Metropolita Śląski podkreślił: "Kiedyś przy źródle górskim spotkałem napis: "Proste jest moje zadanie - dawanie, tylko dawanie". To są ostatnie słowa Księdza Romana Kempnego zapisane na ziemi. Człowiek, który był gotów do ustawicznego dawania.

Harmonijne powołanie kapłańskie zrodziło się w rodzinnych Pielgrzymowicach (...) Tu (...) głębią chrześcijańskiej wiary żył Karol Miarka, nauczyciel i budziciel polskości na Śląsku. Uczył modlitwy językiem serca, bo Pan Bóg chyba rychlej wysłuchuje takie modlitwy (...). Ksiądz Roman od dzieciństwa oddychał taką atmosferą wiary przekazywanej przez rodziców (...)" Przyszedł na świat w Żorach w rodzinie górnika Pawła Kempnego i Marty z domu Rybka, gospodyni domowej.

Dzieciństwo spędził w Pielgrzymowicach gdzie uczęszczał do przedszkola i szkoły podstawowej, był ministrantem, przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej. Uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Wodzisławiu a w roku 1973 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Angażował się w ruchu oazowym, prowadził rekolekcje dla Ruchu Światło Życie, interesował się liturgią. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Herberta Bednorza, 3 kwietnia 1980 roku w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla. Był wikarym w Michałkowicach, dzielnicy Siemianowic, gdzie zaangażował się w pracy z młodzieżą organizując liczne wycieczki górskie i wyjazdy wakacyjne.

Kolejna jego placówka to parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. W roku 1986 został mianowany Diecezjalnym Duszpasterzem Akademickim w Katowicach, zaś w latach 1987 - 1993 przebywał w Rzymie, gdzie zamieszkał w Papieskim Kolegium Polskim a później u ojców kamilianów na Zatybrzu. Uczęszczał na wykłady w Instytucie Liturgicznym św. Anzelma. Doskonale znał historię i architekturę Wiecznego Miasta, dlatego opiekował się pielgrzymami przybywającymi z Polski. W roku 1994 towarzyszył Metropolicie Katowickiemu w czasie IX Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów. Po powrocie do kraju został mianowany sekretarzem Arcybiskupa Katowickiego i ceremoniarzem Kościoła Metropolitalnego.

Pełnił funkcję przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej, asystenta programów radiowo - telewizyjnych, duszpasterza dziennikarzy i cenzora książek oraz asystenta Akcji Katolickiej. W roku 1977 został członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej a roku następnym Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Był wybitnym wykładowcą, rekolekcjonistą i ceremoniarzem pielgrzymek do Piekar. Miał doskonały kontakt z mediami. Pełnił funkcję rzecznika prasowego arcybiskupa Damiana Zimonia.

W roku 2000 otrzymał godność kapelana Jego Świętobliwości (prałata) a w roku następnym został odznaczony Krzyżem Kawalerów Maltańskich. Pracował w redakcji "Gościa Niedzielnego" odpowiadając za dział religijny. Cierpiał na dolegliwośc kamicy nerkowej i na nadciśnienie. Zmarł nagle i niespodziewanie, w czasie pracy przy komputerze. W biografii i drodze życiowej księdza Kempnego i Karola Miarki, mimo, że pierwszy był osobą duchowną a drugi świecką występuje wiele podobieństw. Są nimi: wielka pobożność, umiłowanie Boga i Koscioła, wielka pracowitość, oddania dla drugiego człowieka, wreszcie działalność na rynku wydawniczym i medialnym.

Bardzo trudno było przyzwyczaić się do nagłego zniknięcia księdza Kempnego z ekranów telewizorów, z fal radiowych, ze szpalt "Gościa Niedzielnego". Brakuje nam człowieka mądrego i dobrego dla bliźnich, świetnego oratora, doskonałego organizatora a jednocześnie kapłana prostego sercem i jednocześnie bogatego duchem. Takim zapamiętali go koledzy kapłani, przyjaciele i rodzina. Pamięć ta została przelana na papier w książce, którą wydano w roku 2004 staraniem katowickiej Księgarni św. Jacka i redakcji "Gościa Niedzielnego". Nadano jej tytuł: "Proste jest moje zadanie. Ks. Roman Kempny".

Szczególne znaczenie mają cytowane w niej słowa ks. arcybiskupa Zimonia: "Bardzo ceniłem Księdza Romana za rozmowy z nim prowadzone. Miał bardzo uduchowioną koncepcję Kościoła (...) Wielu nie wie, ile ostatnich reform w katowickim Kościele zawdzięczamy kapłańskiej odpowiedzialności Księdza Romana (...) Dziękuję Bogu Wszechmogącemu i Miłosiernemu za tyle dobra, które dokonał Ksiądz Roman w swoim krótkim życiu." Spośród licznych programów telewizyjnych z cyklu: "Z życia Kościoła" powstałych z inspiracji księdza Kempnego, jeden nagrano kilka lat temu w Jankowicach. Przyniósł on nam wiele radości i jest dla nas swoistą pamiątką po księdzu Kempnym - dodajmy, rocznikowym kolegą naszego księdza proboszcza Tadeusza Stachonia.

[Rozmiar: 127532 bajtów] [Rozmiar: 127564 bajtów] [Rozmiar: 131632 bajtów]

Kościół p.w. św. Katarzyny w Pielgrzymowicach

[Rozmiar: 111166 bajtów] [Rozmiar: 106508 bajtów] [Rozmiar: 123387 bajtów] [Rozmiar: 120559 bajtów]

Fot. Piotr Ściborski

POWRÓT

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ