ŚLĄSKIE GROBY LUDZI KOŚCIOŁA

NORBERT NIESTOLIK

SIOSTRA LAURA MEOZZI

Z ZIEMI WŁOSKIEJ DO POLSKI

Włoska dziewczyna, Laura Meozzi, urodziła się 5 stycznia 1873 roku we Florencji. W wieku 21 lat wstąpiła do Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (Salezjanki). Siostry Salezjanki, wraz z męskim zgromadzeniem zakonnym Salezjanów (Towarzystwo Salezjańskie) oraz Związkiem Pomocników Salezjańskich i Byłych Wychowanków, tworzą Rodzinę Salezjańską. Zgromadzenie to zostało założone w drugiej połowie XIX wieku przez św. Jana Bosko, który w szczególny sposób zawierzył Maryi, wybierając ją na główną patronkę Towarzystwa. Patronami Salezjanów są także: św. Józef i Franciszek Salezy - uosobienie dobroci, łagodności i cierpliwości. Współzałożycielką Sióstr Salezjanek była św. Maria Dominika Mazzarello.

Zadaniem Salezjanów jest apostolstwo na rzecz młodzieży, zwłaszcza biednej i zaniedbanej. Członkowie zgromadzenia prowadzą szkoły, zakłady wychowawcze, pracują w krajach misyjnych, posiadają swoje wydawnictwa, katechizują, prowadzą rekolekcje i misje ludowe. W swoim modelu wychowania preferują między innymi: brak przymusu i kar cielesnych oraz wzajemne zaufanie pomiędzy nauczycielami i wychowankami. Siostry Salezjanki pracują w 1600 domach zakonnych, w 86 krajach świata na wszystkich kontynentach. Zgromadzenie liczy 16 000 sióstr. W Polsce mamy 500 Salezjanek.. Prowadzą one: szkołę, internat, bursę, 10 domów rekolekcyjnych, 14 przedszkoli, 22 oratoria, uczą religii w 40 parafiach. Sprawują opiekę nad sanktuarium w Rokitnie., tworzą grupy: teatralne, sportowe, muzyczne, liturgiczne i misyjne. Siostry prowadzą działalność misyjną i katechetyczną szczególnie na terenie byłego Związku Radzieckiego.

Realizują telewizyjny program "Ziarno" Siostra Laura Meozzi pracowała przez 20 lat jako nauczycielka we włoskich szkołach, będąc nawet dyrektorką jednej z nich. W 1922 roku wraz z grupą innych sióstr przybyła do Polski i przez 28 lat kierowała zgromadzeniem w naszym kraju. Najpierw przebywała w klasztorze w Różanymstoku na granicy polsko-litewskiej, prowadząc tam sierociniec. W okresie międzywojennym i w pierwszych latach po II wojnie światowej założyła w sumie 24 wspólnoty zakonne. Jedna z nich powstała w roku 1930 w podraciborskim Pogrzebieniu, (obecnie gmina Kornowac). Klasztor mieści się, bo istnieje do dzisiaj, w pałacu zbudowanym w XIX wieku przez Aleksandra Adama von Baildon. W czasie II wojny światowej Salezjanki musiały opuścić pałac i powróciły doń dopiero w roku 1946. Prowadziły przedszkole i świetlicę dla dzieci. Uczyły tamtejszych mieszkańców: kroju, szycia, muzyki, maszynopisania a nawet malarstwa.

Siostra Laura Meozzi przebywała w pogrzebieńskim klasztorze aż do chwili śmierci - 30.08.1951 roku., ciesząc się opinią świętobliwej. 3 maja 1986 roku w Kurii Diecezjalnej w Katowicach zostało otwarte dochodzenie kanoniczne dotyczące życia i cnót siostry Laury Meozzi. 26 kwietnia 1989 roku dokonano ekshumacji jej szczątków i przeniesiono je do grobowca pod krużgankami pogrzebieńskiego kościoła parafialnego. Od tamtej chwili odwiedzany jest on przez wiernych proszących o łaski za przyczyną Służebnicy Bożej. Akta dotyczące siostry Laury Meozzi przekazano do Rzymskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Droga przebyta przez siostrę Laurę Meozzi z Włoch do Polski i dorobek jej życia być może wyniosą ją na ołtarze.

Podobną drogę, chociaż w zupełnie innej epoce, przebyli polscy legioniści generała Jana Henryka Dąbrowskiego z pieśnią na ustach, której pierwsze słowa brzmiały: "Jeszcze Polska nie zginęła ...", a także królowa Bona, żona Zygmunta Starego - prekursorka polskiego renesansu. Ta sama droga, chociaż w przeciwnym kierunku, stała się przeznaczeniem i przyjęciem woli Bożej ówczesnego metropolity Krakowa kardynała Karola Wojtyły - pierwszego Polaka na Stolicy Piotrowej. Wierzmy, że włoska siostro Laura Meozzi, pochowana w Pogrzebieniu, przebędzie także wkrótce drogę, która wprowadzi Ją w poczet błogosławionych a później świętych kościoła katolickiego. Tym samym dołączy do grupy czterech świętych Salezjanów: Ks. Jan Bosko, Dominika Savio, Alojzego Versiglia, Kaliksta Caravario oraz Marii Dominiki Mazzarello, i 42 błogosławionych Rodziny Salezjańskiej. Do grupy Salezjanów, sług bożych, oczekujących na wyniesienie na ołtarze należą obok siostry Laury Meozzi między innymi Polacy: ksiądz August Czartoryski oraz syn ziemi śląskiej kardynał August Hlond.

[Rozmiar: 130648 bajtów]

Kościół pw. św. Bartłomieja w Pogrzebieniu

[Rozmiar: 93764 bajtów] [Rozmiar: 122446 bajtów]

Klasztor sióstr Salezjanek w Pogrzebieniu

[Rozmiar: 126720 bajtów] [Rozmiar: 133246 bajtów] [Rozmiar: 124758 bajtów]

Fot. Piotr Ściborski

POWRÓT

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ