ŚLĄSKIE GROBY LUDZI KOŚCIOŁA

NORBERT NIESTOLIK

KSIĄDZ KAROL ORLIŃSKI

PROBOSZCZ Z OSADY RYCERZA JOYKO

Ksiądz Karol Orliński urodził się 10 lipca 1913 roku w Chorzowie. Został wyświęcony w Katowicach 26 czerwca 1938 roku. W latach 1946 - 1963 sprawował urząd proboszcza w Jejkowicach koło Rybnika. Następnie objął parafię św. Józefa w Rudzie Śląskiej. Tam, w roku 1981, przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Jaworze Dolnym. W czasie swojej posługi w Jejkowicach wybudował plebanię i nowy kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej. Leon Ryszka niestrudzony kronikarz i jejkowicki działacz społeczny w wydanej w roku 2002 książce zatytułowanej "Parafia Jejkowicka" tak pisze o byłym proboszczu: "Ksiądz Karol Orliński (...) potrafił sobie zjednać mieszkańców, bo mimo lat powojennych w krótkim czasie przy braku różnych materiałów wybudował wielką świątynię. Zmarł 28 kwietnia 1945 roku w Chorzowie. Pochowano Go na cmentarzu w Jejkowicach".

Ten krótki życiorys, podobny do wielu biografii kapłanów, budzi refleksję, czy bycie budowniczym świątyni to wystarczający powód, aby miejscowy duszpasterz znalazł uznanie i wieczną pamięć swoich parafian? Bez wątpienia fakt ten był niezmiernie istotny w życiu księdza Orlińskiego skoro zapragnął znaleźć miejsce swojego wiecznego spoczynku w Jejkowicach, gdzie pozostawił po sobie istniejący do dzisiaj kościół. Inny śląski kapłan, ksiądz Józef Przybyła, w swojej książce "Budowanie jest wiarą, parafia Chrystusa Króla Wszechświata w Hołdunowie 1949 - 1999" pisze o budowie miejscowej świątyni: "Jej budowa była wspaniałym, ogromnym porywem wiary. Nie lękam się wielkich słów, oby oddać wszystko, co działo się w naszych sercach. Można bowiem na zjawisko budowania kościoła spojrzeć z różnych płaszczyzn: socjologicznej (więź społeczna między parafianami), kulturowej(specyfika wznoszonego obiektu oraz z płaszczyzny wiary religijnej. Ta ostatnia zdaje się być najważniejsza, mówi bowiem o tym, jak budowa kościoła zmienia życie ludzi, skupia ich i mobilizuje do pracy, modlitwy, do obrony zagrożonych nieraz duchowych dóbr(...) ów poryw nawet części parafian ukazuje charakter zbiorowości(...) manifestowania swoich uczuć religijnych, swojej przynależności do wspólnoty wierzących. Resztę pozostawmy Bogu, niech On dalej rzeźbi ludzkie dusze, niech piękna świątynia, jej architektura, wystrój wewnętrzny, dzwony, organy czy śpiew przyciąga na równi gorliwych jak i oziębłych." Jestem pewien, że podobne refleksje towarzyszyły wszystkim budowniczym kościołów.

Wróćmy jednak do Jejkowic. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1278. Znajdujemy ją w dokumencie wydanym przez księcia opolsko-raciborskiego a wystawionym w Gołkowicach, w którym rycerz Petrs Cognaminatus Jayko wystąpił w charakterze świadka. Leon Ryszka w innej ze swoich książek "Dzieje Jejkowic" dowodzi, że ów rycerz był pierwszym właścicielem wsi i stąd jej nazwa brzmiała początkowo Jajkowice a później Jejkowice. Pierwszy kościół wybudowano w Jejkowicach w roku 1929 i wtedy utworzono tam lokalię, którą przekształcono w parafię dopiero w roku 1957. Świątynia powstała na bazie wykupionej restauracji, do której dobudowano nawę z wieżą. Niestety w wyniku działań wojennych, w styczniu 1945 roku, kościół spłonął. Kolejny wznieśli parafianie z proboszczem Orlińskim. Prace rozpoczęto poświęceniem kamienia węgielnego, co miało miejsce 17 maja 1948 roku. Półtora roku później, 10 października 1949 roku, biskup Stanisław Adamski poświęcił świątynię. W kolejnych latach wzbogacano jej wystrój wewnętrzny. Dzisiaj posiada między innymi: ołtarz główny Matki Boskiej Szkaplerznej, dwa ołtarze boczne, kaplicę przy wejściu głównym, organy i witraże. Parafia, w skład której wchodzą także Zebrzydowice, obecnie dzielnica Rybnika, posiada także własne probostwo, dom katechetyczny, cmentarz i uroczą grotę Matki Boskiej Lourdzkiej. Wiele z tych osiągnięć jest zasługę proboszcza Orlińskiego.

W swoich książkach Ryszka wspomina także o innych, zasłużonych jejkowickich kapłanach. Pierwszym proboszczem był tutaj, w latach 1926-1946, ksiądz Jan Jarząbek, zaś po księdzu Orlińskim kolejno: ksiądz Klemens Norbert Kosyrczyk - więzień obozu w Dachu, członek komitetu redakcyjnego "Gościa Niedzielnego", w latach 1963-1972, ksiądz Franciszek Konieczny przyjaciel rocznikowy Ojca Świętego - Jana Pawła II. Obecnie urząd proboszcza pełni ksiądz Karol Materna. Jejkowice wydały także wielu kapłanów. Najbardziej znany z nich to ksiądz Karol Skupin, w latach 1930-1971 Oficjał Sądu Biskupiego w Katowicach, dyrektor Towarzystwa Maryjnego, kierownik Kapituły Katedralnej, dyrektor papieskiego Dzieła św. Piotra. Ksiądz Skupin zmarł w Katowicach 28 czerwca 1974 roku i został pochowany na cmentarzu w rodzinnej parafii. Dzisiejsze Jejkowice to typowa śląska, podrybnicka wieś. Zadbana i gospodarna, lecz co równie istotne, dbająca o zachowanie dziedzictwa swojej przeszłości. Prężnie działają tutaj w nawiązaniu do dawnych i chlubnych tradycji: Koło Gospodyń Wiejskich, chór "Harmonia", Ochotnicza Straż Pożarna, Ludowy Klub Sportowy. Jejkowice to także wieś ludzi wierzących, o czym świadczą liczne kaplice i krzyże przydrożne, którymi troskliwie opiekują się mieszkańcy. Pamiętają oni także o grobie swojego proboszcza Karola Orlińskiego, budowniczego ich pięknego domu Bożego.

[Rozmiar: 115969 bajtów] [Rozmiar: 118234 bajtów]

Kościół p.w. Matki Bożej Szkaplerznej i św Piusa X w Jejkowicach

[Rozmiar: 115799 bajtów] [Rozmiar: 130124 bajtów] [Rozmiar: 124032 bajtów] [Rozmiar: 114724 bajtów] [Rozmiar: 117076 bajtów]

Fot. Piotr Ściborski

POWRÓT

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ